Напрямок нашої фірми - просування установок призначених для екологічно ефективної утилізації енергетичних ресурсів і відходів різних виробництв, а також шкідливих речовин.

   Безліч різновидів біомаси, целюлозовмістких та органічних продуктів, побічних продуктів і вуглевмістких відходів не відносяться до викопних палив і тому неправомірно можуть розглядатися як поступливі традиційним по вживаності, і по ефективності в силу відсутності високоефективного й екологічного устаткування для їх застосування. Не дивлячись на той факт що у порівнянні навіть з низько ефективними викопними паливами вони мають більш низький вміст вуглецю і більш високе кисню можна стверджувати про наявність інноваційного способу і обладнання для ефективної переробки відходів у вигляді установки типу «Екотріт». У технологічному процесі необхідно використовувати деревні або целюлозовмісні продукти та субпродукти сільськогосподарського походження (лузга соняшника, котуни кукурудза, рисова лушпиння, солома, обрізки гілок садових дерев тощо) та продукти лісопереробки (обрізки, тирса, кора, сучки і т.д. .), а також відходи галузей, використовують подібні продукти на базі спалення яких можна ефективно утилізувати шкідливі відходи, в той час коли більшість утилізаційного обладнання в якості стабілізуючого джерела енергії використовують пальники на газу і дизельному паливі, що економічно затратне. У число піддається утилізації матеріалів входять, зокрема, різні тверді побутові відходи (ТПВ) і паливо, виготовлене з відходів даного типу (RDF) шляхом вилучення з них цінних матеріалів. Аналогічні відходи, які зазвичай не розглядаються як біомаса, включаючи мул промислових стоків, наприклад, при виробництві технічної целюлози, паперу і т.п., або побутових стічних вод, гній, будівельні відходи, різносортні пластики і залишкові матеріали при обробленні автомобілів, а також шкідливі відходи усіх категорій.

    Традиційно лякає той факт що вуглеродовмістких відходи, насамперед ТПВ, RDF, шкідливі відходи і твердий мул, дуже незручні для використання в якості палива через своєї фізичної форми. Їх шматки або частини не тільки надзвичайно різноманітні за формою і розмірами, але різко відрізняються за змістом вологи, пластичності, щільності і займистості. Перетворення вуглемістких відходів, особливо ТПВ, в енергію також ускладнюється наявністю домішок. Вміст хлору, джерелом якого є хлоровані пластики, наприклад ПВХ, складає в середньому 0,5%, але може досягати в ТПВ та у RDF рівня 1,8% що у разі застосування малоефективного устаткування сприяє утворенню діоксинів, фуранів і, можливо, інших забруднювачів повітря. Вміст золи також може бути дуже високим.     Найчастіше на практиці виходить, що при застосуванні існуючих топок технологія спалювання ускладнюється введенням складних додаткових операцій, або рухомих колосників, величезними потребами в надмірному повітрі, необхідністю в безлічі приладів для контролю чистоти повітря що не виправдовує себе з точки зору енергоефективності та екологічності.

Як наслідок переважає тенденція коли великі кількості відходів зазнають гниття в умовах, які розглядаються як екологічно несприятливі. Відчувається суспільний тиск, яке, ймовірно, буде зростати, на користь поліпшення становища на старих звалищах і похованнях відходів. Дана ситуація незадовільна не тільки через наявність потенційних небезпек і необхідності заходів по догляду за звалищами і необхідністю утилізації шкідливих речовин, але і тим, що, в очікуванні економічних методів утилізації, не доцільне не використовувати їх великий енергетичний потенціал.

  Саме для цього призначені установки для екологічно ефективної утилізації енергетичних ресурсів, відходів різних виробництв і шкідливих речовин типу «Екотріт» потужність від 0,5 МВт до 12,4 МВт   ТУ У 28.2-39436120-001:2015 «Установки промислові «Екотріт» на твердому біопаливі для термічної переробки відходів». В основу роботи яких покладено принцип контрольованого високотемпературного піролізу.